Villreinrådet i Norge er sterk bekymring over forslaget om å overføre ansvaret for villrein fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet.