Regjeringen mener at det bør bli mer effektiv og forutsigbar regulering av utslipp fra fiskeoppdrett. I stedet for utslippstillatelse etter […]

KILDEKima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet