Innen 2030 skal Norge halvere sine sine klimautslipp. Fredag meldte Norge inn et forsterket klimamål i forhold til Parisavtalen, som […]