Statens vegvesen og Grønt Skipsfartsprogram har overfor Klima- og miljødepartement presentert et veikart for å gjøre skipsfarten mer miljøvennlig.

Etterspørsel etter grønn transport fra offentlige byggherrer kan bidra til å skape en nullutslippsrevolusjon for fraktefartøy langs kysten. Ved å overføre mer gods fra vei til sjø og kreve grønnere sjøtransport, vil utslippene reduseres.

Det offentlige står for cirka 40 prosent av omsetningen innen bygg og anlegg, og kan bruke sin innkjøpsmakt til å få fart på den grønne omstillingen til sjøs.

Norges første batteriferje ble introdusert i 2015, og det finnes nå over 70 batteriferjer i trafikk i Norge. Dette har ført til at norsk leverandørindustri har en ledende posisjon globalt.

Statens vegvesen har også vist hvordan CO2-utslipp kan vektlegges i tillegg til pris i asfaltkontrakter. Dette har resultert i en reduksjon på 25 prosent av utslippene de siste to årene, og målet er å redusere utslippene med 70 prosent innen 2030, heter det i en pressemelding fra DNV og Grønt Skipsfartsprogram.