Viser regjeringen hvordan utslippene kan reduseres.