Utslipp har rent ut i fjorden og inn på viktig gytefeltet.