Dyreetiske vurderinger skaper splid i Senterpartiet.