Miljødirektoratet har utarbeidet en liste over tiltak du kan gjøre for måker. Når hekking er i gang, er det for sent.

Direktoratet påpeker at der som noe skal gjøres, må det gjøres nå.

– På våren kan det virke som om måkene er overalt, men faktisk har flere måkearter blitt betydelig færre de siste årene. Både krykkje, hettemåke og fiskemåke er trua arter i tilbakegang i Norge, og de fleste måkeartene sliter med å produsere unger. Derfor er det ikke tillatt å forstyrre hekking, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Måker bruker ofte samme hekkeplasser over flere år, forteller hun i en pressemelding. Hvis du opplevde problemer med måker i fjor, kan du gjøre forebyggende tiltak slik at måkene finner seg et annet sted å hekke. Dette må skje i god tid før hekkesesongen, noe som betyr at mange, spesielt sør i landet, begynner å få dårlig tid.

Dette kan du gjøre

Her er listen som Miljødirektoratet har utarbeidet, over ting du kan gjøre:

  • legge til rette for hekking andre steder ved å bygge måkeplattformer som settes opp på egnede steder
  • unngå å mate måkene – rydd opp etter deg og hold uteområder på restauranter ryddig, slik at måkene ikke venner seg til steder der det er lett tilgjengelig mat
  • sette opp forstyrrende pigger på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med
  • spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i
  • variere med ulike typer fugleskremmere før hekking
  • Så fort måkene har begynt å bygge reir, er det forbudt å fjerne reirene eller forstyrre dem på andre måter. Å fjerne påbegynte reir eller egg defineres som skadefelling, og for å gjøre dette må du søke om tillatelse.

Forstyrrelser slår tilbake

Ifølge meldingen fra Miljødirektoratet skaper du deg selv flere problemer enn du selv er klar over, dersom du forstyrrer hekkingen.

Måkene lager først og fremst lyd på hekkeplassene i hekkeperioden, som i størstedelen av landet er fra mai til midten av juli. Forstyrrer du måkene, vil bråket vare lenger. Etablerte par som får ro til å etablere seg på ett sted, vil gjennomføre egglegging og oppfostring av unger på kortere tid enn fugler som blir forstyrret og får avbrutt hekkingen. Disse vil oftest prøve på nytt eller på annet sted i nærområdet. Dermed kan problemet bli større enn hva det opprinnelig var.

Måker som stuper kan oppleves skremmende. Det er nettopp derfor de stuper, for å skremme deg bort fra ungene deres, men de er ikke farlige for mennesker. Hvis du opplever at måker blir nærgående, kan du prøve å holde den ene hånda i været, eller holde opp en paraply eller lignende. Da vil de ikke stupe like nært.

Måker i byen

Diraktoratet viser til at det alltid har vært måker i byområder. Grunnen til at måkene er mer synlige i bybildet nå enn før, er at måkene har lært seg at det er enklere å overleve i byen. Her er det færre rovdyr på hekkeplassene, og det er enkelt å finne mat blant søppel og rester.

– Større utbygging av industri med flate tak, kombinert med nedbygging av bynær våtmark og mindre tilgjengelig mat langs kysten har gjort at mange av fuglene har flyttet inn til byen. Vi mennesker må nok lære oss å leve med naturen tett på i byene også, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Hun viser til en nylig utarbeidet veileder som kan benyttes av folk som opplever utfordringer knyttet til vilt. Den viser forebyggende tiltak. Det er flest henvendelser til direktoratet knyttet til spørsmål om måker som bråker, hakkespetter som hakker hull i bygninger, grevling som tar bo under hus, flaggermus på loft og gjess som beiter på enga.