Villsvinjegere får ikke bare jaktglede og godt kjøtt, men også inntil 2.500 kroner med på kjøpet dersom de gjør som viltmyndighetene ønsker.

Årsaken er at villsvinjegere får godt betalt dersom de sender inn prøver av dyrene de feller. Godtgjørelsen fra staten er tusen kroner for hanndyr og 2.500 kroner for hunndyr.

Jegerne får dessuten gratis undersøkelse for trikiner er kjøttet, fordi myndighetene frykter smitte til mennesker og dyr, spesielt svin på bås.

På Østlandet kan villsvinjegere få prøvesatt for trikiner på elleve steder, blant annet hos Mattilsynet. Prøvesettene forteller også hvilke prøver som skal tas, og hvordan dette skal gjennomføres.

Nytt av året er at felte villsvin fra 2023 kan registreres i hjorteviltregisteret, hvor jegeren også kan få automatisk utfylt skjema for godtgjørelsen de får. Det melder Norges jeger- og fiskerforbund.

Siden 2014 har antall felte villsvin økt fra noe under hundre, til cirka 450 dyr jaktsesongen 2020 til 2021. I jaktsesongen som nå er tilbakelagt ble det skutt 365 villsvin, noe som er en nedgang på 85 dyr fra året før.