Fire stortingsrepresentanter foreslår å øke de norske rovdyrbestandene.