Funnene i studien er på linje med studier av andre rovdyrarter.