Regjeringen har bestemt at det ikke skal gjennomføres ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda denne vinteren.

Dagen etter at uetisk jakt blir gjort kjent fra tidligere masseskyting av villrein på Hardangervidda, mener regjeringa nå at det er gjennom intensiv ordinær jakt man best kan sikre en bærekraftig og langsiktig forvaltning av villreinstammen.

Det ble i høst funnet smitte av skrantesyke hos ei simle. En felles rapport fra Mattilsynet og Miljødirektoratet befaler uttak av bukk på 2,5 år og eldre i vinter, i regi av Statens naturoppsyn. Direktoratene mener imidlertid at det ikke er mulig å beregne hvor mange dyr de skulle skyte.

Det er imidlertid enighet om å begrense, og om mulig utrydde, denne alvorlige sjukdommen som er påvist på villreinen på Hardangervidda, heter det i en pressemelding fra regjeringa. Noe av begrunnelsen er at jakta vil utsette dyra for unødig stress i en vanskelig tid.

Regjering har i vurderinga også lagt vekt på lokale innspill om å unngå slik felling, og den usikkerhet et slikt dramatisk tiltak vil ha.

Anmelder staten for dyremishandling

Alvorlig dyresykdom

Ifølge regjeringa er skrantesyke er en svært alvorlig dyresykdom. Det er helt sentralt å få kontroll på sykdommen og om mulig utrydde den. Det er enighet om at uttak av bukker er sentralt for å få best mulig kontroll over sykdommen på Hardangervidda, men det er ikke enighet om nødvendigheten og nytteverdien av å gjennomføre et slikt uttak nå i vinter.

– I vår vurdering av hvilke tiltak som er nødvendige å gjennomføre for å begrense, og om mulig utrydde sykdommen, har vi kommet til at uttak gjennom intensiv ordinær jakt er det virkemidlet som best ivaretar både dyrevelferd og lokal og godt forankra langsiktig forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda, sier klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap) i pressemeldinga.

– Uakseptabel jakt på reinsdyr