Smitte mellom dyr og mennesker og forårsakes av ulike smittestoff.