En ny rapport fra Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot myndighetene for deres utilstrekkelige oppfølging av problemene knyttet til dårlig fiskevelferd i oppdrettsnæringa.