En ny rapport fra Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot myndighetene for deres utilstrekkelige oppfølging av problemene knyttet til dårlig fiskevelferd i oppdrettsnæringa.

– Nå er det på høy tid at myndighetene krever forbedringer fra oppdrettsnæringen, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

En sjokkerende rekord på hele 58 millioner oppdrettslaks døde en unødvendig død i løpet av 2022. Den vedvarende høye dødeligheten er i stor grad et resultat av gjentatte forsøk på å kontrollere lakselusen, opplyser Dyrevernalliansen i en pressemelding.

Forårsaker skader og død

Riksrevisjonens undersøkelse avslører at myndighetene aksepterer omfattende bruk av avlusingsmetoder som forårsaker skader og død blant fisken. Konklusjonen er at helsen og velferden til oppdrettsfisken ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

–  Dyrevernalliansen har lenge påpekt at dagens reguleringer for vekst ikke tar hensyn til fiskens velferd. Tvert imot så har det ensidige søkelyset på lus ført til en for rask utvikling av cowboy-behandlingsmetoder som har skapt store problemer for fiskevelferden, sier Kleveland.

Kritikk mot departementet

Riksrevisjonen fremhever også at Nærings- og Fiskeridepartementet ikke har tatt problemene knyttet til ikke-medikamentelle avlusingsmetoder på alvor. Tvert imot opprettholder de en reguleringspraksis som belønner oppdrettere som benytter slike metoder.

– Vi har i mange år etterlyst tiltak for å motivere oppdrettsnæringen til å heve fiskevelferden. Norge trenger et system som gir produksjonsvekst til de aktørene som faktisk tar fiskens helse og velferd på alvor, og som straffer de useriøse aktørene, forteller Kleveland.

Følger ikke opp

I henhold til Dyrevelferdslovens § 8 er det dyreeiers ansvar å sikre at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger som benyttes i dyreholdet er egnet til å ivareta dyrenes velferd. Riksrevisjonen retter kritikk mot at teknologi og produksjonsmetoder som har negative konsekvenser for fiskevelferden likevel har blitt utbredt. Eksempler som trekkes frem inkluderer bruken av rensefisk og termisk avlusing.

–  Riksrevisjonen slår nå fast dyrevelferdsloven ikke har blitt fulgt opp skikkelig. La oss si det rett ut: Myndighetene har sviktet fisken. Nå må regjeringen rydde opp! Bruken av rensefisk og termisk avlusing må forbys, sier Kleveland.