Norge er et attraktivt marked for ulovlig innførsel av kjæledyr, ifølge Mattilsynet. Prisene på kjæledyr er høye, og betalingsviljen er […]