Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet tar nå mål av seg til å stoppe all ulovlig kjøring med ATV under jakt og til hytter.

Bakgrunnenn er at Statens naturoppsyn (SNO) de siste årene har avdekket omfattende bruk av ATV under jakt og som transport til hytter. Nå økes tilsynet under årets jakt.

– Motorferdsel på barmark har store konsekvenser for naturen. Bruk av motoriserte kjøretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet, og er i strid med regelverket, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Økt tilsyn over hele landet

Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gjennom hele året at motorferdsel i utmark foregår lovlig, både snøscooterkjøring og barmarkskjøring. Under årets jakt har SNO allerede anmeldt flere førere av motoriserte kjøretøy for ulovlig kjøring på barmark.

– De siste årene har våre feltarbeidere i SNO avdekket en omfattende bruk av ATV under jakt og til transport til hytter og jaktbaser under jakta. Mye av dette har vært ulovlig. Derfor vil SNO i høst ha et økt motorferdseltilsyn i forbindelse med jakt over hele landet, sier miljødirektøren, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Bruk av motoriserte kjøretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet, og er i strid med regelverket. Foto: Statens naturoppsyn

Kan stanse kjøretøy

SNO har myndighet til å stanse kjøretøy i jaktområder for å kontrollere nødvendige dokumenter og kan ilegge gebyr ved overtredelser. Dette ble nylig bekreftet av Hambro, som understreker viktigheten av å følge regelverket for motorferdsel i utmark.

– Felles for all kjøring på barmark er at føreren skal, så langt det er mulig, bruke eksisterende traktorveier eller bruke eldre kjørespor. Dette for å redusere skadene på naturen, sier Hambro.

Det er også viktig å kjenne til reglene som gjelder for jaktbaser i terrenget. Jaktlag kan søke kommunen om spesiell tillatelse for bruk av kjøretøy, men kjøretøy kan først benyttes når dyret er skutt og dødt.

– Jegere har lov til å benytte seg av ulike kjøretøy for å hente ut felt vilt. Det vil si at når elgen eller hjorten er skutt og er død, så kan jegeren kjøre ut i terrenget med motorkjøretøy for å frakte den tilbake, påpeker Hambro.

For jaktområder som også er verneområder, kan det finnes ytterligere restriksjoner. Det kan for eksempel være krav om bruk av beltegående kjøretøy, og det kan være nødvendig å søke om særskilt tillatelse for kjøring i disse områdene.

Samarbeidet mellom SNO, politiet og reinpolitiet inkluderer også fokus på trygg og sikker våpenhåndtering. Stein Erik Granli fra Trøndelag politidistrikt fremhever at våpen og ammunisjon skal være forsvarlig sikret og adskilt under transport.

– Dette betyr at hvis du skal bruke ATV eller snøscooter under jakta, skal våpen være pakket ned i koffert/futteral og være tomt for ammunisjon, sier Granli.

Motorferdsel på barmark har store konsekvenser for naturen. Her er kjørespor etter ulovlig ATV-kjøring i forbindelse med jakta. Foto: Statens naturoppsyn