For første gang i år er en ulv felt vest for Glomma, et område som ligger utenfor det etablerte forvaltningsområdet […]