Flere forhold avgjørende for at det ble en stor bot.