Fiskeridirektoratet har begynt å innhente prøver fra den fisken som er gjenfanget og fra detman tror er fra Norcod sitt oppdrettsanlegg, i forbindelse med mistanke om fangst av rømt oppdrettstorsk i Meløy i Nordland.

Prøvene vil kunne gi svar på hvor fisken stammer fra, etter at de har mottatt tips om at det de siste ukene er fisket betydelige mengder oppdrettstorsk i Meløy i Nordland. Fiskeridirektoratet har derfor iverksatt sin rutine for å spore fisken. Dette inkluderer å ta DNA-prøver fra fisk som er gjenfanget og fra et oppdrettsanlegg i nærheten.

Håper på DNA-svar

Fungerende divisjonsdirektør Janne Andersen i tilsyns- og kontrolldivisjonen i Fiskeridirektoratet opplyser at de håper prøvene vil gi svar på hvor torsken har rømt fra.

– Vi har bedt Havforskningsinstituttet foreta analysene. Det vil kunne ta noen uker før vi har et endelig svar på sporingen.

Oppretter tilsynssak

Fiskeridirektoratet har også opprettet en tilsynssak som omfatter innhenting av relevant informasjon fra oppdrettsanlegget, fysisk tilsyn på anlegget og prøvetaking.

– Vi fikk melding om fangst av mulig rømt oppdrettsfisk i Meløy i Nordland 11. januar. Oppdrettsselskapet Norcod har et anlegg i det aktuelle området og vi ba derfor anlegget sjekke nøtene i merdene for å se om det kunne være fisk fra deres anlegg. Selskapet sier de ikke kan finne hull i noen av nøtene. Men vi vil uansett analysere prøver fra anlegget med tanke på eventuell rømming, sier divisjonsdirektøren.

Mistenkte rømlinger

Ved hjelp av DNA-analyse undersøker Havforskningsinstituttet (HI) om torsk som er fisket utenfor Meløy i Nordland, er rømt oppdrettstorsk. De kan også finne ut hvilket oppdrettsanlegg den eventuelt kommer fra.

På bestilling fra Fiskeridirektoratet, tar HI prøver av både de mistenkte rømlingene og torsk fra nærliggende oppdrettsanlegg. Deretter gjøres genetiske analyser av DNA-et for å se om den rømte fisken stammer fra et oppdrettsanlegg.

Denne metoden vil gi svar på sannsynligheten for at rømt oppdrettsfisk kommer fra et bestemt anlegg. Metoden brukes også for laks og regnbueørret. Resultatene blir overlevert til Fiskeridirektoratet for videre oppfølging.