Derfor er Riksrevisjonen kritisk til Enova og Klima- og miljødepartementet. Foto: Riksrevisjonen