– Rent vann og et rikt naturmangfold i Norges vann og vassdrag.