Regjeringen er klar for den andre uka av klimaforhandlingene i Glasgow, der klima- og miljøminister Espen Barth Eide leder den norske delegasjonen.

Ministere fra hele verden skal diskutere utslippskutt, klimatilpasning, klimafinansiering og ferdigstilling av regelverk under Parisavtalen, sier departementet i en pressemelding.

Glasgow

– Det viktigste nå er at løftene som har kommet før og under klimamøtet i Glasgow, omsettes i handling. Vi må komme i mål med de de sakene som står øverst på agendaen. Jeg skal i hvert fall gjøre hva jeg kan for at vi skal lykkes, sier Espen Barth Eide.

Han mener at løftene som har blitt gitt før og under den første uka av klimamøtet i Glasgow forteller at det er styrket politisk vilje til å løse klima- og naturkrisen.

– Jeg er en realistisk optimist. Men vi har svært kort tid på oss. Nå må vi bruke denne andre uka til å komme nærmere økte ambisjoner på utslippskutt, klimafinansiering og tilpasning for å holde liv i 1,5 gradersmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i pressemeldingen.

Salg av utslipp

Espen Barth Eide skal sammen med Singapores miljø- og bærekraftminister minister Grace Fu legge til rette for de vanskelige forhandlingene om kjøp og salg av utslippskutt mellom land. Dette ligger i Parisavtalen, men partene har så langt ikke klart å bli enige om felles regler for slikt samarbeid.

– Det er viktig at vi nå får plass det siste kapittelet i regelboka for Parisavtalen. Disse forhandlingene har tidligere vist seg å være svært krevende, men jeg har håp om at vi skal lykkes denne gangen, sier Espen Barth Eide.

Regnskog

Selv om det fortsatt er mye som gjenstår i forhandlingene, ble den første uka i Glasgow preget av flere gode nyheter, mener departementet. Særlig viktig er oppmerksomheten rundt regnskogens betydning. Over 100 land forpliktet seg til stanse skogtap innen 2030 som et bidrag til å begrense global oppvarming til maks 1,5 grader. Samtidig får regjeringen kritikk for ikke å verne nok skog i Norge.

I tillegg kunngjorde 12 giverland, inkludert Norge, at de ville legge 12 milliarder dollar, tilsvarende 105 milliarder norske kroner, på bordet for å beskytte og restaurere regnskogen i perioden 2021 til 2025. Dette ble forsterket av 19 ledende globale selskaper som blir med på å betale land som lykkes i å redusere avskogingen.

Hundre land

Viktig er det også at over 100 land, blant dem Norge, går sammen for å redusere de globale metanutslippene med 30 prosent innen 2030. Metan har 28 ganger så stor klimapåvirkning i atmosfæren som klimagassen CO2, og metanutslipp har allerede bidratt til 0,5 graders oppvarming, heter det.

– Det viktigste nå er at løftene som har kommet før og under klimamøtet i Glasgow, omsettes i handling. Vi må komme i mål med de de sakene som står øverst på agendaen. Jeg skal i hvert fall gjøre hva jeg kan for at vi skal lykkes, sier Espen Barth Eide.