Fiskeridirektoratet får sterk kritikk for sin antydning om å kunne skyte hvalrossen «Freya» i Oslo fjorden.

Det er organisasjonen NOAH – foe Dues rettigheter – som reagerer sterkt mot Fiskeridirektoratets antydninger om at Freya skal skytes, fordi noen mennesker ikke viser respekt for ville dyr eller myndighetenes forholdsregler. Nye tiltak må være rettet mot de menneskene som forårsaker problemene – og ikke mot Freya.

NOAH opplyser i en pressemelding at de tidligere har foreslått at folk som plager eller er nærgående mot hvalrossen, bør bøtelegges – og om nødvendig bør kommunen eller politi innføre en midlertidig forskrift.

– Når noen mener at deres egen nysgjerrighet er viktigere enn Freyas helse og liv, så kvalifiserer det til reaksjon. Derfor mener NOAH det er på høy tid at myndighetene innfører en midlertidig forskrift, slik at de som med vilje bryter forholdsreglene, blir bøtelagt. Dette er i tråd med dyrevelferdsloven og også naturmangfoldlovens aktsomhetsplikt, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Samtidig som NOAH mener det må settes igang tiltak mot de som ikke klarer å la Freya være i fred, fremhever organisasjonen at mange frivillige nå gjør en innsats for å gjøre situasjonen bedre for henne. Det finnes eksempelvis en frivillig FB-gruppe som heter «Freya hvalross – hvor er hun nå», som gir hyppige oppdateringer om hvor Freya befinner seg, slik at folk kan bade andre steder. Frivillige har også holdt utkikk etter Freya på steder med mange folk, og sier ifra dersom noen bryter avstandsreglene. Organisasjonen One Whale, som NOAH samarbeider med, om å sikre velferden til belugahvalen Hvaldimir, har også i dag tilbudt å lage et team rundt Freya. Mange ønsker virkelig at det skal gå bra for henne – og NOAH mener det engasjementet folk viser er uvurdelig. 

– Det vokser frem et engasjement for ville dyr i Norge. Og det er akkurat det vi trenger i møte med natur- og klimakrisen. Vi trenger en økt forståelse for at også andre enn oss selv er verdifulle – en forståelse for at andre dyr har krav på vår respekt og omsorg både som individer og arter. Oslo kommune og Fiskeridirektoratet har hittil vist en forbilledlig måte å håndtere saken på – nå er det viktig at de holder på beslutningen om å finne løsninger slik at Freyas liv sikres, sier Martinsen.

NOAH registrerer at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet idag melder at de har en alternativ flytteplan – NOAH støtter dette:

– Dersom straffetiltak mot folk som ikke følger retningslinjene, ikke er nok for å beskytte Freya, støtter NOAH at hun flyttes. Vi synes det er gledelig at man nå ser på løsninger som innebærer at hun slipper å bedøves. NOAH vil understreke at vi ikke ser noen dyrevelferdsgrunner for avliving – dette er et fritt dyr som spiser og utøver normal adferd. Om hun blir stresset i enkeltsituasjoner, er ikke det noen grunn til avliving, men til å fjerne stressorene, uttaler Martinsen.