Det lekker store mengder plast fra kunstgressbanene.