WWF mener at det er helt unødvendig med gruvedrift på havbunnen.

– Å åpne for gruvedrift på havbunnen vil ikke bare være uforsvarlig og uøkonomisk, men også unødvendig, sier generalsekretær i WWF.

Hun viser til en rapport fra Sintef, som i en ny rapport melder at et grønne skiftet kan gjennomføres uten gruvedrift på havbunnen. Behovet for de mest kritiske mineralene i produksjon av fornybar energi kan reduseres med opptil 58 prosent innen 2050.

– Gruveindustrien og dens investorer prøver å plante en fortelling om at vi er avhengige av mineralene i dyphavet for å lykkes med det grønne skiftet og for å bekjempe klimakrisen, men det avkrefter denne rapporten. Det bør få statsminister Støre og resten av regjeringen til å trekke i bremsen, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond i en pressemelding.