SNO kan ikke lovlig stoppe pågående aktivitet nær villrein.