Olje- og energiminister Terje Aasland sier at 2022 har vist at olje- og gassnæringen ikke avvikles, men utvikles.

Han mottok i løpet av året planer for 13 nye feltutbygginger, som han mener vil skape arbeidsplasser, statlige inntekter og energi til Europa.

Disse utbyggingene vil også føre til investeringer på om lag 300 milliarder kroner, som vil gi jobber til de 200 000 som jobber direkte eller indirekte i næringen, og muligheter for videreutvikling av leverandørindustrien

Aker BP anslår at deres prosjekter vil føre til 150.000 årsverk. Aasland sier at utbyggingene er ventet å gi god lønnsomhet og store inntekter til fellesskapet.

– Aldri har våre leveranser av olje og gass vært viktigere for Norge og Europa. For å opprettholde produksjonen fremover trenger vi stadig påfyll av nye utbygginger. I løpet av 2022 har jeg mottatt planer for 13 nye feltutbygginger. Det vil gi arbeidsplasser, statlige inntekter og nødvendig energi til Europa fremover. Det er all grunn til å berømme alle som står på for å videreutvikle olje- og gassnæringen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.