Organisasjonen NOAH mener det nå er på tide at det opprettes et dyreverntilsyn hvor pengene kun skal gå til dyrevern.

Veterinærer i Mattilsynet varsler om at grov dyremishandling ikke får konsekvenser, og at andelen tilsyn er drastisk redusert. NOAH mener Norge trenger et Dyreverntilsyn, hvor budsjettene til dyrevern ikke kan brukes til andre ting på bekostning av dyrene.

NOAH har i flere år varslet til politikere og LMD – og til Mattilsynet selv – at vi mener situasjonen er uholdbar, og at mange grove saker blir neglisjert. Allerede da Mattilsynet ble opprettet i 2004 advarte NOAH om at dyrevelferd ville bli nedprioritert, og det er tragisk å se at det nå nettopp er dette som har skjedd. NOAH fremmet fra starten et eget dyreverntilsyn.

– NOAH mener det er på tide med et eget dyreverntilsyn. Dette vil klart vise hvor mye budsjettpenger som faktisk går til dyrevern og tilsyn med dyrs velferd. Vi advarte allerede i 2004, da Mattilsynet ble opprettet, om at det å gjemme bort dyrevelferd i et stort tilsyn med mange oppgaver, var oppskriften på å nedprioritere dyrene. Denne regjeringen har forpliktet seg til få dyreverntiltak, men de har forpliktet seg til å styrke tilsynet – det har faktisk de fleste partiene på Stortinget. Vil man virkelig styrke tilsynet, så oppretter man nå et dyreverntilsyn med skikkelige budsjetter.

Sjekker bakterier

Slik hindrer man at dyreverninspektører blir satt til å sjekke bakterier i mat eller skrive travhest-attester, istedenfor å gripe fatt i saker hvor dyr lider og død, uttaler Siri Martinsen, veterinær i NOAH. Det er NRK som den senere tid har hatt stor fokus på problemstillingen om at Mattilsynet ikke får gjort nok innen dyrevern.

NOAH opplyser at de lenge har opplevd at produksjonsdyrhold med alvorlig vanskjøtsel går over tiår etter tiår med svake tiltak og hvor Mattilsynet aldri anmelder eller avvikler. NOAH erfarer også at saker som er anmeldt får lave straffer fordi liggetiden hos Mattilsynet og politi eller begge er svært lang.

Vanskjøtsel fortsetter

– NOAH har erfart over mange år at store, grove og langvarige vanskjøtselsaker bare fortsetter, fordi Mattilsynet føler de ikke kan pålegge de tiltakene som er nødvendig. Frykten for å utløse papirarbeid, klager og rettssaker er veldig synlig for oss som dyrevernorganisasjon. Dyrene kan jo ikke klage eller gå til sak, og selv om NOAH prøver å anmelde mange slike saker er vi ofte avhengige av nettopp dokumentasjon fra Mattilsynet også for at politiet skal ta tak, sier hun.

Selv om politiet kan agere på egen hånd, er det et problem at saken stopper opp fordi Mattilsynet gir signaler om at de ikke har tenkt å gjøre noe med forholdet.

– Det er uholdbart at grove lovbrudd får gå ustraffet bare fordi Mattilsynet av kapasitetshensyn bortforklarer dem istedenfor å bidra til at sakene rulles opp, sier Martinsen.

Dårligere

I dialog med Mattilsynets inspektører har NOAH hatt inntrykk av at man vet at dyr lider uten at man får gjort noe med det. Men over de siste årene opplever NOAH situasjonen som flere hakk forverret:

– På dialogmøter med Mattilsynet fremstår det som om bekymringsmeldinger nærmest må være skrevet av veterinær som selv har vært på stedet, for i det hele tatt å bli vurdert. Det er en rekke kriterier som i praksis diskvalifiserer vanlige folk fra å bli tatt seriøst om de er bekymret over et dyrehold.

NOAH reagerte sterkt på at dyrevernnemndene ble tatt ut av arbeid i 2020, og heller ikke erstattet med økt tilsyn fra Mattilsynets inspektører. Først fremsto det som et «korona»-tiltak, men så forsto vi at dette var den nye normalen; man har senket ambisjonen om tilsyn med dyrehold. NOAH mener LMD og Mattilsynet bryter loven når man vet om grove lovbrudd mot dyr, men bevisst lukker øynene overfor det, uttaler Martinsen.