Organisasjonen NOAH mener det nå er på tide at det opprettes et dyreverntilsyn hvor pengene kun skal gå til dyrevern.