I 2020 gjorde Miljødirektoratet et fritak på grunn av koronaepidemien. Nå blir fritaket opphevet. Fritaket gjort at storviltjegere slapp å […]