Tomme snusbokser kan få nytt liv som andre produkter i stedet for å ende opp som søppel.

Det er forskere ved SINTEF som undersøker mulighetene for et mer bærekraftig og kanskje sirkulært liv for snusboksene i samarbeid med snusprodusenten Swedish Match og bedriften Norwegian Trash.

Målet med prosjektet er å unngå at snusboksene skal bli søppel og dermed ikke havne i parker eller i havet.

Gjennomfører forsøk

I laboratoriet har forskerne gjort flere forsøk med smelting og testing av styrken til den gjenbrukte plasten. De har sett på hva plastboksene kan bli til, og hvilken renhet de må ha for å kunne bli til nye produkter, melder Gemini.

Det konkluderes med at de reneste boksene kan erstatte ny plast i de fleste produkter, mens bokser som ikke var så rene og som hadde rester av papir på seg, kan brukes i forbruksmateriell innenfor bygg og anlegg.

Hundre millioner

Hvert år selges det over 100 millioner snusbokser i Norge. Dette utgjør 1.500 tonn med plast som havner i søpla, et byrom eller naturen. Miljødirektoratet har påpekt at mengden emballasjeavfall har økt fra 148 til 178 kilo per nordmann de siste ti årene.

EU jobber med å fastsette krav til emballasje for å redusere mengden avfall og sikre ombruk, og det jobbes også med krav til at plastprodukter skal inneholde en viss andel gjenvunnet plast.