EUs miljøorgan, Det europeiske miljøbyrået (EEA), er bekymret etter å ha avdekket høye konsentrasjoner av kjemikaliet bisfenol i befolkningen i flere EU-land.

Analyser av urinprøver viser nivåer «langt over grensene for helsesikkerhet», ifølge en nylig utgitt rapport fra byrået, melder Aftenposten.

Farlige konsekvenser for helse

Bisfenol A (BPA), som er kjent for å være skadelig selv i små mengder, finnes i ulike plastprodukter som drikkeflasker og beholdere for oppbevaring av mat. Eksponering for BPA kan potensielt føre til svekket immunforsvar og andre helseproblemer, advarer EEA. Land som Danmark, Finland, Tyskland, Island og Frankrike deltok i undersøkelsen. Det vurderes nå strengere reguleringer rundt bruk av bisfenol i plastprodukter.

Hva betyr dette for forbrukerne?

Forbrukere anbefales å være forsiktige med valg av plastprodukter og å se etter merking som indikerer at produktet er BPA-fritt. Det er også ventet at denne saken vil føre til økt etterspørsel etter alternativer til plastprodukter som inneholder bisfenol.

EU, miljøbyrå, Det europeiske miljøbyrået, EEA, bisfenol, BPA, plastprodukter, helsefare, urinprøver, Danmark, Finland, Tyskland, Island, Frankrike, reguleringer, folkehelse.