Skal skaffe grundig oversikt over plastforbruk i Norge.