Tillater jakt, fangst og fiske inne i naturreservatene.