Norges Naturvernforbund mener at Norge driver med juksevern og feilinformerer verden om vernede naturreservat.

Forbundet opplyser i en pressemelding at Norge har rapportert 2.510 naturreservat som vernet på strengest mulige måte til Det europeiske miljøbyrået og FN.

Leder Truls Gulowsen i Norges Naturvernforbund opplyser i pressemeldingen at det Norge opplyser til verden, ikke stemmer med virkeligheten i disse områdene. Der pågår det utstrakt jakt. Det gis dispensasjoner til bygging, motorferdsel, veibygging og en lang rekke andre tiltak. Naturvernforbundet stiller seg derfor spørsmål om norske verneområder egentlig er vernet?

Uten beskyttelse

– Dette er alvorlig. De viktigste verneområdene våre er uten skikkelig beskyttelse. Samtidig rapporterer Norge inn verneområdene som sterkere vernet enn de egentlig er. Her er vi på fullstendig gal kurs. Nå må det ryddes opp, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Ifølge tall forbundet har fra Klima- og miljødepartementet, er 2.510 naturreservat vernet etter strengeste internasjonale krav, det såkalte IUCN Ia. For å kunne innfri kravene til det sterkeste vernet skal menneskelig aktivitet og påvirkning være strengt kontrollert og begrenset. Det skal også være forbud mot fiske, fangst, utvinning og innsamling av ressurser, heter det.

Gir mange unntak

En gjennomgang av verneforskriftene til norske naturreservat viser at vernet er begrenset. I vernebestemmelsene står det at «ingen må foreta seg noe som forringer verneverdiene». Men så åpnes det for en lang rekke unntak, og folk kan søke om dispensasjon til byggeaktiviteter, veibygging, motorferdsel, jordbruksdrift og mange andre tiltak. Når det gjelder jakt, fangst og fiske, er dette tillatt inne i naturreservatene.

Naturvernforbundets blad Natur & miljø har hentet ut tall fra Miljøvedtaksregisteret. De viser at det dispenseres over en lav sko. Av 4.735 søknader om ulike tiltak fikk 4.374 tillatelse i perioden fra 2013 til 2022.

Her har myndighetene valgt å gi grønt lys til 92 prosent av søknadene, slår Naturvernforbundet fast. Tiltakene spenner over et vidt spekter, fra bergverk og gruvevirksomhet til bygninger, motorferdsel og tele- og energianlegg.

Motorvei gjennom naturreservat

I Åkersvika ved Hamar er det gitt tillatelse til bygging av en firefelts motorvei rett gjennom naturreservatet. Alt dette er forbudt i naturreservatene, noe statsforvaltere, kommuner, forvaltningsstyrer og andre miljømyndigheter har valgt å se bort fra i behandlingen av søknadene, står det å lese i Natur & miljø.

– Regjeringen må gripe inn og sørge for at verneområdene faktisk blir vernet, og at vi melder inn vernet på riktig måte til EU og FN. Praksisen med dispensasjoner er en ukultur som ikke kan fortsette, sier Gulowsen.

– Vi må innse at det er naturen vi lever av her i landet. Nå holder vi naturen i et jerngrep hvor selv ikke de vernede områdene slipper unna. Det er vi i ferd med å betale en svært høy pris for, for det er en grense for hva naturen tåler, sier Gulowsen.

Også i marine verneområder

Også i havet viser det samme bildet seg, ifølge forbundet. Alle de marine verneområdene er meldt inn til Det europeiske miljøbyrået og FN i den strengeste kategorien, IUCN Ia, mens nasjonalparkene er plassert i kategori II. Også vern i kategori II forutsetter forbud mot alle typer fiske, fangst og utvinning, bortsett fra fiske som er knyttet til forskning.

Det marine verneområdet Saltstraumen er et godt eksempel, ifølge naturvernforbundet. Selv om det er kategorisert i strengeste vernekategori, UICN Ia, foregår det utstrakt fiske, troféjakt etter steinbit, taretråling og mudring inne i verneområdet.

Vernet i marine nasjonalparker er så dårlig at det ikke kan kalles vern, mener Naturvernforbundet. De viser til at Havforskningsinstituttet i sin rapport Marint vern fra 2021 slår fast dette.

Ingen nasjonalparker innfrir kravene

Der står det at «ingen av de norske marine nasjonalparkene (med mulig unntak for Jomfruland nasjonalpark) innfrir kravene for å melde inn sine sjøområder som marine verneområder.» Årsaken er enkel. Det er ikke innført forbud mot den viktigste årsaken til krisen i havet: Industrielt fiske. I nasjonalparkene Færder, Ytre Hvaler og Raet foregår det bunntråling og industrielt fiske som skader naturen som er vernet.

– Regjeringen kan ikke fortsette å føre FN bak lyset, sier Per-Erik Schulze, marinbiolog i Naturvernforbundet.

– Dette er juksevern, og det er nå ett år siden Havforskningsinstituttet meldte fra om det. Vi vil utfordre klima- og miljøministeren til å innføre sterkt vern med forbud mot fangst og fiske i alle verneområdene i havet, sier Schulze.