Organisasjonen NOAH har klaget Norge inn for Bernkonvensjonen med påstander om at landet bryter den internasjonale konvensjonen på flere områder.