Bygging av hytter truer eksistensen til villrein i Rondane. Det mener Naturvernforbundet i Oppland. Reinen har vært vernet siden Rondane […]