En ny felle testes i Tanaelva for å bekjempe pukkellaksinvasjonen. Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet står bak prosjektet.

For å være forberedt på neste års storinvasjon av pukkellaks i Tanaelva, blir det i sommer testet en ny felle på en ny plassering. I 2023 ble det satt opp en pukkellaksefelle i Tanaelvas østre løp ved Seidaholmen, men ledegjerdet som skulle lede fisken til fellen fungerte ikke som forventet. I år blir en ny løsning testet lenger opp i elva ved Tana bru, der elva går i bare ett løp.

– For å lykkes med å redusere mengdene av den skadelige fremmedarten pukkellaks i Nord-Norge, er det viktig å klare å stoppe den i de store elvene. Tanaelva i Øst-Finnmark er verdens kanskje viktigste elv for den atlantiske villaksen, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Pukkellaksen er en fremmed art i Norge, som har kommet hit fra Russland. Den kommer opp fra havet for å formere seg i elvene i store antall annethvert år. Pukkellaksen dør og råtner etter å ha formert seg.

Fangr ikkje fisken i år

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Veterinærinstituttet lede arbeidet med å utvikle en felle som effektivt kan stoppe pukkellaksen i Tana i 2025, samtidig som atlantisk laks og andre lokale arter får passere fritt opp og ned i elva.

Mens det i fjor ble satt opp en felle og et ledegjerde der Tanaelva deler seg i to ved Seidaholmen, blir det i juni og juli i år bare brukt én felle lenger opp i elva ved Tana bru. Et ledegjerde med plaststikker, som i 2023 ble brukt i det vestre løpet ved Seidaholmen, fungerte ikke.

– I sommer vil vi i Tanaelva prøve ut en pukkellaksfelle som er videreutviklet etter den store pukkellaksinvasjonen i 2023. Vi vil se hvor robust fellen er på ny plass med sterkere strøm og dypere vann, og undersøke hvor mye fisk som svømmer inn der fangstkammeret er tenkt å være, sier seniorforsker Roar Sandodden i Veterinærinstituttet.

Fellen som blir prøvd ut i år vil dekke omtrent 60 meter av den rundt 220 meter brede Tanaelva. Stedet ble valgt blant annet fordi det er fastere elvebunn der enn i nedre del av Tanaelva. Fellen blir plassert på det dypeste området midt i elveløpet, der lokale garnfiskere forventer at mye vanlig laks passerer.

– Det skal ikke fanges fisk i fellen vi prøver ut i Tanaelva i år. Fisken som passerer blir bare registrert ved hjelp av video og sonar, både for å se hvordan gjerdet som skal lede fisken og selve felleinngangen fungerer, sier Roar Sandodden.

Vil skåne sårbare villaksbestandar

I år er det forventet lite eller ingen pukkellaks opp i elvene. Årets utprøving vil derfor først og fremst være en test av robustheten til utstyret, og om hypotesen om hvor den vanlige laksen passerer stemmer. Det er grunnen til at fellen bare dekker en del av bredden til elva nå i sommer.

Hvis testen blir vellykket, er planen å sperre av hele elva under den neste ventede pukkellaksinvasjonen i 2025. Det vil da settes inn flere sorteringskammer i sperregjerdet, der pukkellaksen blir stoppet, mens vanlig laks, sjøørret og sjørøye blir sluppet gjennom egne sluser.

– Målet er å fange mest mulig oppvandrende pukkellaks i Tanaelva i 2025, samtidig som lokal fisk blir påvirket minst mulig. I Tana er det flere sterkt reduserte og sårbare bestander av laks som vi må ta hensyn til, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet er oppdragsgiver for test av ny pukkellaksefelle i Tanaelva sommeren 2024. Prosjektet blir ledet av Veterinærinstituttet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Mohn Technology AS er innleid for å overvåke fiskeatferd i området ved fellen ved hjelp av sonarer og videokamera.