Hans Erik Lerkelund deler sin bekymring over Norges økologiske fremtid etter avsløringer om omfattende naturinngrep.