Regjeringa og reindrifta enige om å skyte flere rovdyr. Og mer kan det bli.