Mange land har innført kameraovervåking på slakteriene.