– Pollestad inhabil i forhold til å vurdere kameraovervåkning i slakterier.

Det mener NOAH – for dyrs rettigheter, etter at det ylig ble det kjent at svenske eksperter anbefaler å innføre kameraovervåkning i slakterier i Sverige. Norges landbruks- og matminister Geir Pollestad avviser derimot at dette vil være aktuelt å vurdere i Norge. 

NOAH tok initiativ til kameraovervåkning i slakterier i Norge for tre år siden og fikk da løfter av daværende landbruksminister om at dette skulle skje. NOAH reagerer nå sterkt på Pollestads utsagn og krever at prosessen for å innføre kameraovervåkning på slakterier i Norge, vurderes av noen annen enn ministeren.

– Pollestads påstand om «hensyn til personvern« er vikarierende. Kameraovervåkning av dyr på slakterier kan innføres i tråd med personvernregler, man har selvsagt ikke planer om å bryte personvernregler i Sverige. Det er nok snarere «vern» av egen families næringsinteresser Pollestad er opptatt av, sier NOAH-leder Siri Martinsen i en uttalelse.

– Som en av de største produsentene av slaktekyllinger, tjener Pollestads familie på at det er minst mulig fokus på slaktedyrenes siste reise. NOAH mener Pollestad er inhabil i denne saken, og forventer at departementet utnevner en annen person til å følge opp departementets tidligere løfter om dette, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH reagerer også på at Pollestad mener dagens tilsyn er godt nok:

– Pollestad påstår at Mattilsynets tilsyn på slakterier er nok. Men det er ingen hemmelighet at Mattilsynets egne inspektører ikke føler de strekker til. Kameraovervåkningen vil ikke fjerne smerten og redselen dyrene blir utsatt for, men det vil kunne være med på å avdekke og rettsforfølge direkte lovbrudd. Det vil også være et verktøy for å kontrollere nettopp myndighetsutøvelsen, og hvorvidt lovbrudd blir oppdaget. NOAH vil fortsette å legge press på regjeringen for å få innført dette, sier Martinsen i uttalelsen.