Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra Havforskningsinstituttet.