Olje- og energidepartementet i Norge tilbyr 47 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2022.

Olje- og energiminister Terje Aasland kommenterer at videre leteaktivitet og nye funn er viktig for å opprettholde produksjonen av olje og gass over tid, både for Norge og Europa.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en årlig leterunde i de mest modne områdene på norsk sokkel. 47 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

25 ulike oljeselskaper, fra store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 12 selskaper blir tilbudt ett eller flere operatørskap. Et forpliktende arbeidsprogram er knyttet til alle tillatelsene, går det fram av en pressemelding.