Mandag vil Klima- og miljødepartementet legge fram et forslag til helhetlig plan for Oslofjorden. Det er Miljødirektoratet som på oppdrag […]