Klimaforskere fra hele verden vil samles i Bergen når FNs havkonferanse om klimaeffekter går av stabelen 17. – 21. april 2023.

Havforskningsinstituttet er vertskap for konferansen «Effects of Climate Change on the World’s Ocean», som er den femte i rekken.

Konferansen samler 600 eksperter fra nesten 70 land for å øke kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker og endrer havets økosystem, hva som står på spill og hvilke tiltak som trengs fremover.

Gjennom 19 ulike sesjoner over fem dager skal ekspertene presentere og diskutere klimaforskning som dekker alle verdenshavene.

Konferansen er også rettet mot fremtidens klimaforskere, og rundt 100 unge master- og doktorgradsstipendiater fra hele verden forventes å delta. Konferansen er en del av «One Ocean Week», som samtidig arrangeres i Bergen og vil være mulig å følge digitalt.