Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt reguleringene for fangst av kongekrabbe i 2024. Selv om reguleringene i stor grad videreføres, er […]