Miljødirektoratet har svart kommunene og reindrifta.