Høyre tar et overraskende standpunkt og avviser regjeringens planer om gruvedrift på havbunnen.