Bioteknologirådet mener høringen ikke har tatt hensyn til teknologien.