Et av prosjektene forsker på datadrevet veisalting.