Regjeringa har glemt å si fra at den har utsatt et vedtak om grønnere drivstoff på norske fly, melder NRK.

Et flertall på Stortinget har uttrykt ønske om å innføre «grønnere» drivstoff til norske fly for å redusere klimaavtrykket. De ønsker at avansert biodrivstoff skal blandes i flybensinen fra 1. juli 2023. Dette tiltaket ble vedtatt som en del av SVs budsjettforlik med regjeringen i 2022 og fikk støtte fra Stortinget samme høst. Alt ifølge NRK.

Imidlertid har det nylig kommet frem at regjeringen ikke har svart på dette kravet. Under en seanse på Stortinget ble klimaminister Espen Barth Eide utfordret av Lars Haltbrekken angående statusen for kravet. I første omgang svarte Barth Eide at ansvaret for biodrivstoff i flytrafikken lå hos samferdselsministeren, og at kollegaen Jon-Ivar Nygård skulle svare for dette. Senere måtte Barth Eide innrømme at det likevel var hans ansvar, etter at Miljødirektoratet hadde sendt endringer i produktforskriften på høring på oppdrag fra Klima- og miljødirektoratet.

Har kommet innvendinger

Klimaministeren har uttalt at det har kommet innvendinger i høringsrunden, spesielt knyttet til at bedriftene må kjøpe kvoter også for bruk av biodrivstoff. Dette er en problemstilling som forsterkes med en økning i omsetningskravet. Derfor argumenterer han for å ikke endre omsetningskravet innen juli i år. Han har imidlertid planer om å komme tilbake til Stortinget angående saken i løpet av året og vil rapportere på vanlig måte i tråd med Stortingets vedtak.

Haltbrekken har reagert sterkt på regjeringens utsettelse av dette viktige klimatiltaket og på mangelen av informasjon til Stortinget. Flere andre har også uttrykt bekymring over at regjeringen ikke har oppfylt Stortingets vedtak og ikke har gitt beskjed om utsettelsen.

Uheldig om Norge går alene

I høringsrunden har NHO luftfart argumentert med at EU planlegger å innføre et 2 prosent-krav for avansert biodrivstoff i 2025. De mener det er uheldig om Norge går alene i front med en nasjonal regulering i mellomtiden. Flyselskapene SAS og Widerøe har også uttrykt bekymring og kritisert utsettelsen av kravet.

Debatten om innføringen av avansert biodrivstoff i flytrafikken viser en spenning mellom det norske målet om å redusere klimagassutslippene og det juridisk bindende, felleseuropeiske målet om kostnadseffektiv klimapolitikk. Samtidig påpekes det at bruk av avansert biodrivstoff i flytrafikken kan bidra til betydelige utslippskutt, selv om det også er utfordringer knyttet til produksjon og kostnader.

Det gjenstår å se hvordan regjeringen vil håndtere denne saken og om de vil ta hensyn til Stortingets ønske om «grønnere» drivstoff på norske fly i fremtiden.