Regjeringa har glemt å si fra at den har utsatt et vedtak om grønnere drivstoff på norske fly.