Havforskere ved Havforskningsinstituttet (HI) har rapporterer om fortsatt svak torskebestand i indre Skagerrak, ytre- og indre Oslofjord.

Det er fortsatt situasjon etter at flere tiltak ble satt inn i 2019 for å forbedre situasjonen.

Data fra HI viser stabilt lave fangster av torsk i hele tiltaksområdet, selv om årskullene i 2017 og 2019 var relativt store. Tall fra yrkesfisket viser også en vedvarende nedgang siden 2019.

Evalueringen av tiltakene, som hadde som mål å dempe fisketrykket, har ikke vist noen endringer eller positive effekter.

Forsker Sigurd Heiberg Espeland påpeker at det ikke har gått veldig lang tid siden tiltakene ble satt inn, og at det fortsatt pågår yrkesfiske innenfor tiltaksområdet. Han understreker også at svært sårbare bestander som de som finnes i området, vil være svært følsomme for fiske, uansett volum.

Det er ikke enkelt å forklare hvorfor torskebestanden i Oslofjorden og Skagerrak har gått så dårlig. Espeland tror at flere forhold spiller inn, og at det er summen av alt som har skylda. Han nevner flere mulige faktorer, som dårligere leveområder for torsken, økt avrenning fra land og klimaendringer som gjør livet mer krevende for fisken.

Det går fram av en nyhetssak som HI har publisert på sine nettsider.